کلینیک ساختمانی آذربایجان

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی

کلینیک ساختمانی آذربایجان

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی

کلینیک ساختمانی آذربایجان

پیوندها

کلینیک ساختمانی ما با اکیب توانمند اجرایی و طراحی خود همیشه در تمامی عرصه های طراحی و اجرایی خود نماینگر بوده است

سوابق درخشان اجرایی

ایجاد حسن اعتماد و رضایت مشتری

و مهارتهای لازم در طراحی واجرا رمز موفقیت ما میباشد


نمونه از طراحی ها سالن کنفرانس بخش اداری تراکتورسازی (تراختورسازی) تبریز


سالن کنفرانس تراکتورسازی تبریز


نمونه ای از طراحی سالن کنفراس اداره پست مرکزی تبریز


سالن کنفرانس پست مرکزی تبریز


نمونه ای از طراحی سالن کنفرانس سالن انجمن حمایت از مستمندان تبریزنمونه از طراحی سالن کنفرانس دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز