منظور از کناف چیست؟

کناف مورد نظر ما کناف ساختمانی است.که ترکیبی از الیاف مصنوعی و گچ می باشد.که در بازار برندهای و اشکال مختلفی مانند ساده سوراخدار و رویه نازکی از ورق آلومینیوم می باشد.

مزیت و کاربرد آن


1-نصب و اجرای آسان آن نسبت به گچ بری سنتی

2-سبک بودن آن

3-تنوع محصول

4-صرفه جویی در وقت و اجرا

5-قابلیت انعطاف به اشکال مختلف و متنوع و دلخواه

6-قابلیت نقاشی و نصب کاغذ دیواری بر روی آن

7-قابلیت مانور و نورافشانی به مدلهای مختلف

8-ارزان بودن نسبت به گچ بری سنتی