سیستم گرمایش از کف سیستم نوینی در ساختمان  سازی مدرن میباشد.در سیستم گرمایش از کف قبل از کاشیکاری و نصب پارکت  لوله گذاری(ازمیر) انجام گرفته و بعد  لایه ای به اندازه حدود 3 سانتیمتر سیمانکاری انجام میگیرد.
سپس زیرسازی پارکت که شامل ملاطی از مخلوطی از گچ و سیمان سفید به ضخامت 1 الی 2 سانتیمتر نسبت به شیب کف انجام میگیرد که حتما باید بعد از زیرسازی تا خشک شدن کامل آن در دمای معمولی اتاق بدون انجام هیچ عملیاتی منتظر ماند ومعمولا خشک شدن بسته به دمای اتاق و ضخامت زیرسازی 4 روز الی 15 روز به طول خواهد کشید.
علل بادکردن پارکت بعد از نصب
عوامل متعددی از جمله :
1-عدم خشک شدن کافی زیرسازی پارکت
2-نشت لوله های گرمایشی(ازمیر) ونشت آب
3-کیفیت پایین و نازک بودن پارکت (میبایست ضخامت حداقل 12 میلی متر باشد)
4-عدم آگاهی استفاده صحیح ازپکیج مهمترین علل بادکردن و نهایت گسستگی پارکت ها از هم میباشد استفاده صحیح بدین صورت میباشد: بعد از نصب پارکت حداقل به مدت یک هفته از دمای خیلی پایین پکیج روشن نموده تا کم کم زیرسازی ها و پارکتها جاگیری شوند و روشن نمودن پکیج با دمای بالا در اولین روزها موجب فشار حرارتی و بادکردن پارکتها میشوند و به مورور زمان موجب گسستگی و صدا کردن پارکتها هنگام رفت و آمد میگردد
توصیه میگردد بهترین زمان نصب پارکت در فصل تابستان انجام گیرد