رابیتس ورق مشبکی است که از انواع ورقهای گالوانیزه گرم تشکیل شده است وبا استفاده از مفتولهای گالوانیزه رابیتس بندی به صورت یک لایه به شبکه فرعی متصل می شود.این محصول از کشش